نحوه نوشتار خودکار را از نمای نزدیک ببینید

public://news/Aparat-2.jpg

نحوه نوشتار خودکار را از نمای نزدیک ببینید

 

 

 

 

 

 

 

BALL PEN (قلم نوک ساچمه ای) که ما آن را در ایران به نام خودکار می شناسیم و جزو ابزار نوشتاری هر روزه با آن سر و کار داریم علی رغم ظاهر ساده ساختار بسیار ظریفی دارد که در عین سادگی تولید آن پیچیدگی زیادی دارد. در محل تماس خودکار با کاغذ ساچمه ای وجود دارد که وقتی با فشار دست روی کاغذ غلطانده می شود عملا جوهر را از مخزن داخل خودکار برداشته و بر روی کاغذ منتقل می کند