چگونگی حکاکی لیزر روی قلم

public://news/LASER.jpg

چگونگی حکاکی لیزر روی قلم

شاید بسیاری از همکاران تا به حال سفارش حکاکی لیزر روی قلم را داده باشند ولی چندان با چگونگی حکاکی لیزر آشنا نباشند. لذا برخود دیدیم مطالبی را در این خصوص به اطلاع همکاران برسانیم.

 

 

 
لیـزر در حقیقت تقویت نـور بوسیلـه امواج تحریک شـده است بگونـه‌ای کـه 
می‌توان با ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی حرارت ایجاد کرد و برای سوزاندن سطوح استفاده نمود.
حکاکی بوسیله لیزر نیز دقیقاً از این مکانیزم بهره می‌برد و سطح را می‌سوزاند و با برداشتن یک لایه بسیار نازک از سطوح می‌توان هر طرح و نقشی را ایجاد نمود.