آزمایش موفقیت آمیز قلم Pininfarina Space در ایستگاه فضایی بین المللی

public://news/POST-FB-ALTEC_5-1.jpg

آزمایش موفقیت آمیز قلم Pininfarina Space در ایستگاه فضایی بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این قلم که بدنه ای از جنس منیزیم دارد با طراحی ویژه بسیار سبک و خوش دست ساخته شده است تا فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی و در خلا براحتی و حتی با وجود دستکش بدون هیچ لغزشی مورد استفاده قرار بگیرد . 

این قلم در سال 2017 در فضا  آزمایش شد و کارایی و ایمنی خود را در فضا ثابت نمود. چرا که در هر شرایطی می نویسد و مشکلات مربوط به جریان جوهر خودکارو یا خطر آتش سوزی گرافیت مداد را ندارد .

امروز پس از اتمام آزمایش ها این قلم وارد بازار مصرف جهانی شده و در دسترس عموم قرار گرفته است .