بیلبوردهای تبلیغاتی در سال 1397

public://news/billboard (1).jpg

بیلبوردهای تبلیغاتی در سال 1397

بازرگانی گلستانی با هدف گرفتن مخاطبان عام اقدام به تبلیغات محیطی گسترده در قالب بیلوردهای تبلیغاتی در شهر تهران نموده است . تصاویر این بیلبوردها در زیر قابل مشاهده است .