تبلیغات تلویزیونی یوروپن در سال 95

public://news/61187654018269075079.png

تبلیغات تلویزیونی یوروپن در سال 95

تبلیغات تلویزیونی یوروپن با هدف گرتن مخاطبان برنامه های ورزشی سیما ( به عنوان پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیون ) بصورت حک آرم در گوشه تصویر انجام گرفت . 

 

 

 

 

 

فیلم حک آرم یوروپن

 

 

 

برنامه های هدف گذاری شده به شرح زیر است :