تبلیغات شیفر در شبکه جهانی یورو نیوز

public://news/euronews-Logo_0.jpg

تبلیغات شیفر در شبکه جهانی یورو نیوز

در صدمین سال تاسیس شیفر، کمپانی شیفر اقدام به تبلیغات گسترده در شبکه معظم یورو نیوز نموده . مضمون اصلی این تبلیغات تکیه بر هدیه بودن قلم در مناسبهاست .  این آگهی تبلیغاتی در تمامی شبکه های ماهواره ای یورو نیوز از جمله شبکه فارسی زبان در حال پخش می باشد کشورهای تحت پوشش این شبکه 155 کشور میباشد . مدت زمان هر آگهی  60 ثاتیه بوده که به مدت 7 هفته و هر روز از تمامی شبکه های یورونیوز پخش میگردد . 

 

'

 

دانلود تیزر