ترامپ با قلم كراس باب شوخی را با اعضای كنگره باز كرد

public://news/ghalam3.jpg

ترامپ با قلم كراس باب شوخی را با اعضای كنگره باز كرد

در پایان مراسم تحلیف و در حضور خانواده و اعصاب كنگره آمریكا، ترامپ با قلم های كراس خود و هدیه دادن آن توانست باب شوخی را با اعضای دموكرات كنگره آمریكا (خصوصا نانسی پلوسی، رهبر دموكرات های كنگره) باز كند