تقدیر از بازرگانی گلستانی در همایش ملی خلیج فارس

public://news/persian-gulf-thumbnail.gif

تقدیر از بازرگانی گلستانی در همایش ملی خلیج فارس

در نهمین همایش ملی خلیج فارس که به مدت یک روز در دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور جمع کثیری از اندیشمندان و شخصیت های برجسته علمی، سیاسی و فرهنگی برگزار شد به پاس تولید قلم خلیج فارس از این بازرگانی قدردانی شد.

 

آقای جمال گلستانی به نمایندگی از این بازرگانی این لوح را دریافت نمود.