تقدیم قلم منحصر به فرد به آیت الله سید محمد محقق داماد

public://news/damad.gif

تقدیم قلم منحصر به فرد به آیت الله سید محمد محقق داماد

 

 

یوروپن پیرو ساخت قلم های کلکسیونی ، فرهنگی و تاریخی بر آن شد تا قلم هایی مشاهیر به تعداد اندک کمتر از تعداد انگشتان یک دست با تمثال این مشاهیر جهت قدردانی بسازد . در شب برت فراگنر مورخه 16 اسفند 91،  قلم ویژه آیت الله سید محمد محقق داماد توسط کمال گلستانی به نمایندگی از طرف یوروپن به ایشان تقدیم شد .