دفتر و قلم : تولدی دوباره در عصر دیجیتال

public://news/pen-and-notebook-small.gif

دفتر و قلم : تولدی دوباره در عصر دیجیتال

شاید برای شماهم اتفاق افتاده باشد که اطرافیان خودرادر حال وقت گذرانی باموبایل وتبلت ببینیم .

اولین چیزی که دراین اوقات به ذهن انسان خطور میکند تحولاتی است که دنیای دیجیتال در عرصه های گوناگون زندگی انسان ها خواهد گذاشت واینکه آیا تطابق ما با این تحولات به سرعت پیشرفت تکنولوژی هست یا نه ؟

 

یکی از تاثیرات دنیای دیجیتال ، کاهش مصرف کاغذ وقلم می باشد. دولت الکترونیک ، پیام رسان ها وفضای مجازی ، کتاب های الکترونیکی و بایگانی های الکترونیک، و بسیاری دیگر مصادیق این افول در مصرف کاغذ وقلم می باشد.

 

از دیگر عوامل افول مصرف کاغذ ، گرایشات زیست محیطی واهمیت درختان وطبیعت درزندگی امروزی است.اما در همین دوران ، کم نیستند افرادی که همچنان علاقه مند به یادداشت کارهای روزانه وبرنامه هایشان هستند.افرادی که هر روز برتعدادشان افزوده میشوند وبه کاغذ ودفتر هویتی جدید وارزشی بالاتر از گذشته بخشیده اند.

 

اینها افرادی هستند که کاغذ وحرکت قلم برروی آن را بر لمس صفحه شیشه ای گوشی موبایل ترجیح می دهند ونگران از بین رفتن اطلاعات وبرنامه هایشان با وسایل آسیب پذیر الکترونیکی می باشند .

 

دراین بین دفتر وکاغذ وقلم دیگر آن لوازم التحریر های کم ارزش ودم دستی نیستند وکاربردی والاتر وبرتر پیدا کرده اند وبه کالاهایی باارزش وگران بها بدل گشته است که میزان مصرف آن کم ولی برای کارهای مهم مورد استفاده قرار میگیرند .بدین ترتیب شاهد آن هستیم که تقاضا برای دفترهای نفیس وقلم های باکیفیت هرروز روبه افزایش است و بدل به وسایل تزئینی ودرعین حال بااهمیت برای یادداشتها وامضاهای مهم هستند که نشانگر شأن وطبقه اجتماعی مالکان آن شده اند.

 

ریچارد برنسون مالک گروه ویرجین معتقد است که تصورات سوخت کارآفینی است ودفتر وسیله است.

 

اومعتقد است که موفقیت های اوناشی از یادداشت مداوم ایده هایش است .موفقیت های اوغالبا از ایده های لحظه ای ناشی می شود که اگر دفتری وقلمی در اختیارش نبود ، این ایده ها ثبت نمیشد وهرگز به عمل وموفقیت نمی رسید.