صعود تیم کوهنوردی گلستانی به قله دماوند در روز قلم

public://news/Europen-Summit-Damavand_0.jpg

صعود تیم کوهنوردی گلستانی به قله دماوند در روز قلم

 

 

 

 

 

 

 

به مناسبت روز قلم مورخ 14 تیرماه 92 تیم کوهنوردی گلستانی اقدام به صعود به قله مرتفع دماوند نمود تا پرچم یوروپن و شیفر در روز قلم بر فراز بام ایران برافراشته شود .

 

 

کمپ آخر صعود ارتفاع 4200 متری

 

بر فراز قله دماوند ارتفاع 5610 متریبر فراز قله دماوند ارتفاع 5610 متری