فیلم تبلیغاتی شیفر درباره تولید نوك خودنویس در دهه ۵۰

public://news/Aparat-5.jpg

فیلم تبلیغاتی شیفر درباره تولید نوك خودنویس در دهه ۵۰

چگونگی تولید و تکنولوژی ساخت نوک خودنویس های شیفر را در دهه ۵۰ میلادی مشاهده نمایید. این فیلم متعلق به کارخانه شیفر در شهر فورت مادیسون ایالت آیوا آمریکاست.