چرا باید از خودنویس برای امضا استفاده کرد ؟

public://news/signature WITH FOUNTAIN PEN.png

چرا باید از خودنویس برای امضا استفاده کرد ؟

 

 

 

 

 

استفاده از خودنویس برای امضا نه تنها امضا را پیچیده تر نشان می دهد بلکه بدلیل تغییر فشار دست در هنگام امضا ضخامت خط ها نیز متفاوت خواهد بود که این امر جعل امضای شما را نیز سخت تر خواهد کرد . در واقع نه تنها فرم و شکل امضا بلکه تغییر در ضخامت خط های امضا هم به وجه تمایز امضای شما با سایر امضا ها اضافه می گردد .

 

 

دلیل دیگری که باید از خودنویس برای امضا استفاده کرد جوهر خودنویس است که اثر ابدی را بروی کاغذ می گذارد .

جالب است بدانید جوهر سایر نوشت افزارها غالبا شیمیایی است ولی جوهر خودنویس از ترکیب ساده دوده و آب مقطر ساخته می شود که ذرات ریز دوده در بافت کاغذ نفوذ و برای همیشه در بافت کاغذ باقی می ماند .

 

 

جوهرخودکار برای مثال روغنی است و با محلول های ساده شیمیایی قابل حل شدن و یا به عبارت دیگر ناپدید میگردد ولی جوهر خودنویس چنین قابلیتی ندارد و به هیچ عنوان پاک شدنی است . در صورت هرگونه تماس با هر نوع محلول شیمیایی جوهر نفوذ کرده و در بافت کاغذ پخش می شود ولی پاک نمی شود و بدین دلیل متقلبان به هیچ عنوان جرات دست کاری در امضاهایی که با خودنویس هستند را ندارند .

 

 

استفاده از رنگ جوهر خاص ( مثلا بنفش یا قهوه ای به جای مشکی یا آبی ) احتمال تغییر در امضای شمار به حداقل می رساند و با دادن هویت بصری رنگی امضای شما را متمایز و خاصر تر از دیگران می نماید .