چه کاغذی برای نوشتن با خودنویس مناسب تر است ؟

public://news/images.jpg

چه کاغذی برای نوشتن با خودنویس مناسب تر است ؟

 

 

 

 

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خودنویس شما جوهر را روی کاغذ پخش کند

 

 

 

در اکثرا مواقع ایراد متوجه خودنویس شما نیست بلکه اشکال از کاغذی است  که از آن استفاده می کنید . جوهر خودنویس بر خلاف خودکار معمولا اثرش روی کاغذ چندان سطحی نیست و بیشتر به بافت کاغذ نفوذ میکند . بنابراین اگر با خودنویس که سایز نوک آن  M ( متوسط ) است روی کاغذ نازک بنویسید معمولا جوهر در ابتدا یا انتهای خطوط ترسیمی کمی پخش می شود که ظاهر خوبی ندارد . بنابراین یا باید از خودنویس هایی که با سایز نوک  F ( ریز )  یا EF  ( فوق ریز ) استفاده کنید که حجم جوهر کمتری را روی کاغذ نازک منتقل کند و یا اینکه از کاغذهایی با گرماژ و یا ضخامت بیشتر استفاده کنید که بافت بیشتری برای جذب جوهر خودنویس داشته باشند .

 

 

توجه داشته باشید نگهداری ممتد نوک خودنویس در یک نقطه باعث پخش شدن جوهر می شود . حال اگر کاغذ نازک باشد این پخش شدن جوهر بیشتر و هرچه کاغذ ضخیم تر باشد این پخش شدن کمتر خواهد بود . ولی در هر حال حد المکان باید خودنویس همواره در حرکت باشد و سکون در نوشتار هنگام استفاده از خودنویس باعث پخش شدن جوهر میگردد .