گردهمایی تجلیل از مشتریان یوروپن

public://news/europen_0.jpg

گردهمایی تجلیل از مشتریان یوروپن

گردهمایی تجلیل از مشتریان یوروپن در استان فارس در تاریخ 90/10/15 و به همت گالری خودنویس یوروپن طی مراسم با شکوهی در هتل پرسپولیس شیراز برگزار و ضمن اطلاع رسانی ، هدایای نفیسی به قید قرعه توزیع گردید .