یوروپن حامی طرح ملی استفاده از خودنویس در سیسنم آموزشی ایران

public://news/WhatsApp Image 2021-01-24 at 11.10.58 AM_0.jpeg

یوروپن حامی طرح ملی استفاده از خودنویس در سیسنم آموزشی ایران

یوروپن افتخار دارد با مشارکت در طرح ملی استفاده از خودنویس در سیستم آموزشی ایران و تامین خودنویس مورد نیاز در این طرح دانش آموزان ایرانی را با این ابزار خاص نوشتاری آشنا نماید و با سرمایه گذاری در این مهم، نسل های آینده ای خوش خط تر و علاقمند به فرهنگ و نوشتن داشته باشیم .

این طرح بصورت آزمایشی در شهرستان محمود آباد مازندران و به همت آقای حامد نیک پی معلم خوش ذوق ریاضی در این شهر شروع شده و به مرور در سایر مدارس شهرستان های کشور گسترش خواهد یافت .