قلم نامه شماره 14 پاییز 94

public://press/Jeld-14.jpg

قلم نامه شماره 14 پاییز 94

فهرست عناوین :

اخبار بازرگانی گلستانی 

اخبار فرهنگی 

خدمات بازرگانی گلستانی

مطالب جالب مرتبط با قلم

پیشکسوت آقای حاج تقی غضنفری

پیامهایی از طرف رئیس اتحادیه نوشت افزار

برند جدید فور اِور و کالاهای جدید که وارد سیستم توزیع شده است  

 

                                                                                                                          

                                                                                                              لینک دانلود قلم نامه 14