قلم نامه شماره 8 پاییز سال 1389

public://press/Ghalam-Nameh-8.jpg

قلم نامه شماره 8 پاییز سال 1389

 


 


 


 


 


فهرست عناوین :


ورود اصل منشور حقوق بشر کوروش به ایران


لیست کالا های جدید این بازرگانی


پیشکسوت ( حسین قائمی )


یادی از مرحوم حمید فیروزی


مراسم بزرگداشت مرحوم خسرو شکیبایی با حضور استاد سمندریان و جمشید مشایخی


ایرانیان بنگارنند آنچنان که نیاکانشان نگاشته اند 


                                                                                                  


                                                                                                     دانلود