قلم نامه شماره 9 بهار سال 1390

public://press/Ghalam-Nameh-9.jpg

قلم نامه شماره 9 بهار سال 1390

فهرست عناوین :

لیست محصولات جدید شیفر

لیست محصولات جدید یوروپن

رونمایی از قلم خیام در شب خیام بخارا

پیشکسوت ( حاج ابراهیم تحریرچی )

بازدید اختصاصی از منشور کوروش

مراسم اختتامیه حضور منشور کوروش در ایران

اهدا قلم خیام به سفیر انگلستان

                                                                                                             

                                                                                                               دانلود