دکوراسیون فروشگاه

دکوراسیون فروشگاه

مجموعه گلستانی جاضر است در صورت دارا بودن برخی شرایط خاص بصورت رایگان و یا بصورت مشارکتی کار دکوراسیون، قفسه بندی، و ویترین سازی بخشی از فروشگاه همکاران را طبق توافق دو طرف انجام دهد. در صورت نیاز، همکاران می توانند تقاضای خود را از طریق منابع تهیه کالاهایشان به اطلاع مجموعه گلستانی رسانده تا پس از بازدید و انجام توافقات از این مزایا بهره مند شوند.

 

 

 

 

 

برای مشاهده تصاویر بیشتر ایتجا کلیک کنید