بزرگداشت علی دهباشی با قلم مزین به تصویر ایشان در شب شب های بخارا

public://news/Dehbashi_Day (3).jpg

بزرگداشت علی دهباشی با قلم مزین به تصویر ایشان در شب شب های بخارا

بزرگداشت علی دهباشی با قلم مزین به تصور ایشان در شب شب های بخارا

 
در شب شبهای بخارا که در تاریخ 19 خرداد 1400 و به همت انتشارات علمی و فرهنگی و با رونمایی از کتاب "شبهای بخارا به روایت دوربین جواد آتشباری" برگزار شد استاد علی دهباشی غافلگیر شد. این شب با قدردانی از زحمات سی ساله ایشان در مجله کلک و بخارا و نیز برگزاری 609 شب بخارا همراه بود.
 
در این راستا بازرگانی گلستانی نیز ایشان را با قلم علی دهباشی غافلگیر نمود. این قلم به تعداد انگشتان یک دست تولید شده و مزین به تصویر علی دهباشی است.
 
از آنجا که علی دهباشی یکی از کامل ترین کلکسیون های قلم را در اختیار دارد این قلم را به عنوان نگینی در مجموعه خود نگهداری خواهد کرد و برای آیندگان به یادگار خواهد گذاشت.
 
مایه افتخار بازرگانی گلستانی است که علی دهباشی در این مراسم جملات زیر را در رسای تلاشهای فرهنگی بازرگانی گلستانی ادا نمودند:
 
 
.به جرات می گویم در دوران فعلی کسی به اندازه مجموعه گلستانی در ترویج فرهنگ نوشتن موثر نبوده است|
 
در این مراسم کتاب"شبهای بخارا به روایت دوربین جواد آتشباری"  به دوستان و همراهان علی دهباشی از جمله بازرگانی گلستانی اهدا گردید و در مدح و رسای #علیدهباشی بزرگانی چون #ژالهآموزگار ##اشرفبروجردی #هادیخانیگی #مقصودفراستخواه #کامبیزدرمبخش #سیفاللهصمدیان #مهرداداسکویی #نادرهرضایی به ایراد سخن پرداختند.