بیلبورد های تبلیغاتی در سال 1398

public://news/billboard-98 (6).jpg

بیلبورد های تبلیغاتی در سال 1398

بازرگانی گلستانی با وجود تمام مشکلات و با هدف مخاطبان عام اقدام به تبلیغات محیطی در قالب بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر نموده است . برخی ازتصاویر بیلیورد ها را در زیر مشاهده می نمایید .