تبلیغ تلویزیونی یوروپن در گوشه تصویر بازی های مهم لیگ برتر

public://news/Europen-95.jpg

تبلیغ تلویزیونی یوروپن در گوشه تصویر بازی های مهم لیگ برتر

 

 

 

همانند روال هرسال یوروچن به منظور برندسازی و کمک به همکاران جهت فروش بیشتر و بهتر اقدام به تبلیغات تلویزیونی بصورت هدف دار در برنامه های پربیننده نموده است . 

-تبلیغ در گوشه تصویر بازی پرسپولیس - تراکتورسازی

نمایش اول

نمایش دوم 

نمایش سوم