تقدیر از بزرگترین کتیبه خوان ایرانی با قلم منشور کوروش

public://news/Arfaei_0.jpg

تقدیر از بزرگترین کتیبه خوان ایرانی با قلم منشور کوروش

عبدالمجید ارفعی که از آخرین بازماندگان مترجمی خط میخی در جهان به شمار می رود اولین کسی بود که منشور کوروش بزرگ را از زبان اصلی بابلی به فارسی ترجمه نمود .

از اینرو یوروپن بر آن شد که در شب بزرگداشت عبدالمجید ارفعی ، از این بزرگترین کتیبه خوان ایرانی با قلم منشور کوروش که وی خود متن آن را اولین بار به فارسی ترجمه و قابل فهم برای ایرانیان نمود تقدیر نماید . 

 

این مراسم روز شنبه 27 مهر 1392 در کانون زبان فارسی و با حضور جمع کثیری از اندیشمندان برگزار شد . 

 

عکس از : جواد آتشباری