تقدیر از 160 نویسنده در همایش رستاخیز قلم

public://news/1_0.jpg

تقدیر از 160 نویسنده در همایش رستاخیز قلم

بازرگانی گلستانی افتخار دارد در راستای اقدامات فرهنگی خود ضمن حمایت از همایش رستاخیز قلم اقدام به تقدیر از 160 نویسنده حاضر در این مراسم نماید

این همایش که در تاریخ 7 اردیبهشت 1398 و با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و برخی مقامات کشوری برگزارگردید به رونمایی 200 عنوان کتاب و تجلیل از 160 نوبسنده اختصاص داشت .