تقدیر بازرگانی گلستانی از داریوش شایگان

public://news/Dariush-Shayegan-icon.jpg

تقدیر بازرگانی گلستانی از داریوش شایگان

پس از ساخت قلم هایی جهت پاسداشت بزرگان فرهنگ و ادب ایران زمین همچون خیام ، فردوسی و حافظ بر آن شدیم که یکی از این قلم ها را بهانه ای برای تقدیر از مشاهیر معاصرقرار دهیم  .

در این راستا طی مراسمی بسیار دوستانه یکی از این قلم های کلکسیونی را به آقای دکتر داریوش شایگان تقدیم نمودیم . 

 

 

گالری تصاویر