تقدیر بازرگانی گلستانی از دکتر حسن عشایری

public://news/Dr-Ashyeri-icon.jpg

تقدیر بازرگانی گلستانی از دکتر حسن عشایری

پس از ساخت قلم هایی جهت پاسداشت بزرگان فرهنگ و ادب ایران زمین همچون خیام ، فردوسی و حافظ بر آن شدیم که یکی از این قلم ها را بهانه ای برای تقدیر از مشاهیر معاصرقرار دهیم  .

در این راستا طی مراسمی بسیار دوستانه یکی از این قلم های کلکسیونی را به آقای دکتر حسن عشایری تقدیم نمودیم . 

 

 

 

گالری تصاویر