تقدیر بازرگانی گلستانی از سفیر آلمان - برند اربل

public://news/Ferdrish-Rokert-icon.jpg

تقدیر بازرگانی گلستانی از سفیر آلمان - برند اربل

یکصدمین شب از شبهای مجله بخارا به فریدریش روکرت - شاعر ، مترجم و ایرانشناس آلمانی - اختصاص داشت و در روز دوشنبه 29 آبان ماه 1391 با همکاری موسسه فرهنگی هنری ملت و سازمان یونسکو در محل کانون زبان فارسی ( موقوفه دکتر محمود افشار ) برگزار شد .

 

 

در این مراسم سفیر آلمان ، آقای برند اربل ، آقای علی غضنفری ، سعید فیروز آبادی ، خانم فاطمه خداکرمی و  وحید دانا در مورد روکرت به سخنرانی پرداختند .

 

 

 

 طی این مراسم آقای کمال گلستانی به نمایندگی از یوروپن از آقای محمود دولت آبادی دعوت کردند تا قلم وزین خیام را به سفیر آلمان در تهران تقدیم نمایند.

 

 

 

 

 

گالری تصاویر