تقدیر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از بازرگانی برادران گلستانی

public://news/shahrdari.jpg

تقدیر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از بازرگانی برادران گلستانی

به مناسبت حضور و حمایت بی شائبه بازرگانی برادران گلستانی در طی برگزاری دومین جشنواره فرآیند طراحی در معماری این لوح سپاس به آقای کمال گلستانی اهدا گردید.