تقدیر موزه ملی ایران از بازرگانی برادران گلستانی

public://news/moze melli.jpg

تقدیر موزه ملی ایران از بازرگانی برادران گلستانی

 


 


با انگیزه هرچه باشکوه تر برگزار شدن نمایش عمومی منشور حقوق بشر کورش در خواستگاه اصلی خود و جامه عمل پوشیدن این آرزوی بزرگ مردم ایران، بازرگانی برادران گلستانی در کنار مسئولان محترم و سخت کوش موزه ملی ایران با تمام توان در عرصه این تحول فرهنگی حاضر بوده و تمام تلاش و مساعی خود را به کار گرفت به امید آنکه نام ایران و ایرانی همواره جاودان بماند.