رونمایی قلم حافظ

public://news/IMG_0010.jpg

رونمایی قلم حافظ

 حافظ پس از دو سال تلاش و مساعی منا گلستانی ، به همراه سفرهای متعدد به شیراز و دیدار های متوالی با طراحان ایتالیایی و آلمانی به ثمر نشست و در مراسم با شکوهی در کانون زبان پارسی ( سالن افشار ) در روز سه شنبه مورخ 28/9/91 رونمایی گردید .

 

 

در این مراسم رونمایی بزرگانی همچون صادق سجادی عضو ارشد فرهنگستان زبان و ادب پارسی ، صدیق تعریف موسیقیدان و امیر هوشنگ ارلان و علی دهباشی به همراه  کارلو چرتی (رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا) و خانم بیانکا ماریا فیلیپینی به ایراد سخن پرداختند .

 

 

 

این مراسم محفلی بود برای رونمایی از قلم حافظ که در این راستا منا گلستانی و کمال گلستانی نیز در توصیف قلم حافظ سخنان کوتاهی را ایراد نمودند . 

 

 

 این رونمایی توسط آقای حسین محجوبی صورت گرفت و به هر یک از بزرگان فوق یک قلم حافظ اهدا شد .

 

 

 

 

 

گالری تصاویر