طراحی قلم خلیج فارس

public://news/persian gulf melody.jpg

طراحی قلم خلیج فارس

خودکار خلیج فارس در پی اهانت ها و غرض های برخی از کشور های همسایه به نام خلیج همیشه پارس طراحی و ارائه گردیده است . این قلم در مجموعه ملودی و با بسته بندی ویژه تولید شد . قسمت بالای قلم به رنگ آبی ارغوانی بوده و نقشه و نام خلیج فارس روی آن حک شده است . جعبه این قلم نیز با نقشه ای رنگی از خلیج فارس متعلق به 600 سال پیش زینت یافته است .

 

http://jaryan.ir/News/10479.aspx  http://jaryan.ir/News/10479.aspx