قلم مسعود کیمیایی به موزه سینما اهدا شد

public://news/Masoud-Kimaiee-5dahe_0.jpg

قلم مسعود کیمیایی به موزه سینما اهدا شد

 

 

 

 

 

مسعود کیمیایی در مراسمی با عنوان 5 دهه با مسعود کیمیایی که به پاسداشت زحمات ایشان درطول تمام این سالها به سینمای ایران در سالن موزه هنرهای معاصر مورخ 30 مرداد 92 به همت موزه هنر های معاصر و سینما تک برکزار شد . قلم منحصر به فرد منقوض به تصویر خود را که توسط یوروپن به تعداد کمتر از انگشتان یک دست تولید شده را به موزه سینما اهدا نمود . 

 

 

در این مراسم بهروز افخمی - محمد رضا فروتن - علی دهباشی و پری زنگنه در نکوداشت مقام بالای مسعود کیمیایی به ایراد سخن پرداختند .