قلم های این بازرگانی ابزاری در دست مسئولان جهت تقدیر از میهمانان اجلاس سران جنبش عدم متعد

public://news/nam.jpg

قلم های این بازرگانی ابزاری در دست مسئولان جهت تقدیر از میهمانان اجلاس سران جنبش عدم متعد

مایه افتخار ماست که قلم خلیج فارس به عنوان هدیه به کلیه میهمانان اجلاس تقدیم گشت و یوروپن قلم خیام خود را به عنوان سفیر فرهنگ ایرانی در دست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تقدیم نمود.