How Middle ring of Delta pen is made?

public://news/Aparat-6.jpg

How Middle ring of Delta pen is made?

 

 

 

 

 

 

 

قلم های دست ساز دلتا تماما با هنر و تجربه استادکاران ماهر ایتالیایی ساخته می شود. بدنه قلم ها از صمغ درخت تولید می شود و سایر قطعات قلم نیز با ظرافت وسواس گونه ای تولید و نهایتا در غالب قلم دلتا (DELTA) در دسترس ما مصرف کنندگان قرار می گیرد. تک تک قلم ها دارای گارانتی مادام العمر وشماره منحصر به فرد بوده. در این فیلم چگونگی تولید حلقه میانی قلم را به عنوان یکی از قطعات قلم از نزدیک ببینید.