نکاتی در مورد نگهداری از قلم

public://news/Pen-Keep.jpg

نکاتی در مورد نگهداری از قلم

 

 

 

 

 

 

خودنویس

 

- از جوهر تازه برای پر کردن خودنویس استفاده کنید . احتمال غلیظ شدن جوهر بطریهایی که بیش از یک سال از باز شدن درب آنها می گذرد ، بسیار زیاد است .

 

-برای بالا بردن کارائی خودنویس هر 2 ماه یکبار آن را بشوئید . توجه داشته باشید خودنویس را هیچگاه با آب گرم یا الکی نشوئید آب سرد یا ولرم مناسب است . بعد از شست و شو خودنویس را چندین بار تکان دهید تا آب موجود در آن خارج شود و در آخر نوک را با دستمالی نرم خشک کنید . 

 

- اگر برای مدتی قصد استفاده از خودنویس را ندارید . کارتریج یا پمپ را خارج کرده و با فشار آب سرد یا ولرم آن را از جوهر تمیز کنید . بعد از قرار گرفتن در مکان هایی که فشار هوا متغییر ( هواپیما - قطار ) بهتر است در خودنویس را باز گذاشته و نوک خودنویس را برای مدتی به سمت بالا نگاه دارید زیرا که تغییر فشار باعث تراوش جوهر از نوک خودنویس می شود برای به حداقل رساندن این احتمال بهتر است قبل از سفر خودنویس را کاملا از جوهر پر و خالی کنید . 

 

-پس از استفاده حتما درب خودنویس را ببندید تا از تبخیر جوهر جلوگیری کند و همچنین از نوک خودنویس در برابر ضربات احتمالی محافظت کند اگر قلم خود را در دست دارید آگاه باشید که حرکات ناگهانی دست باعث پرتاپ قطرات جوهر به اطراف می شود که بسته بودن در خودنویس از این امر اجتناب و یا حداقل، دامنه پرتاب قطرات را به داخل در محدود خواهد کرد .

 

 

 

روان نویس

 

- درب روان نویس  نیز می بایست بعد از مصرف بسته شود تا از خشک شدن جوهر روان نویس جلوگیری شود و همچنین  مانع تراوش جوهر آن می شود . هرگونه تماس با قسمت نوک روان نویس باعث تراوش جوهر خواهد شد لذا در هنگام بستن در روان نویس مطمئن شوید که چیزی به قسمت نوک روان نویس نچسبیده خصوصا زمانی که روان نویس را در جیب یا داخل لباس می گذارید .

 

خوکار

 

خودکار آسان ترین نوشت افزار محسوب می شود که مهمترین نکته برای نگهداری از آن جلوگیری از افتادن قلم بروی زمین می باشد که علاوه بر آسیب رساندن بر مکانیزم ، نوک آن را نیز ار کار انداخته و مانع حرکت روان آن می شود . هنگام تعویض مغزی خودکار باید به دقت مغزی در جایش قرار بگیرد تا با مکانیزم خودکار به طور صحیح در گیر شود .