آیا میدانید چرا نوک خودکار جوهر پس می دهد و یا نمی نویسد ؟

public://news/Nib-Ball-pen.jpg

آیا میدانید چرا نوک خودکار جوهر پس می دهد و یا نمی نویسد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار خودکار اگر چه ساده است ولی بسیار ضعیف است . برای مثال ساچمه خودکار به قدری ریز است که قطرش دقیقا به باریکی خطی است که خودکار می کشد . این ساچمه بسیار ظریف بایستی بتواند در بدنه نگهدارنده ساچمه براحتی بغلتد . بنابراین نگهدارنده ساچمه نیز بایستی دقیق در عین حال به طرافت خود ساچمه باشد.

بنابراین این ظرافت نقطه ضعف خودکار می باشد . به نحوی که اگر خودکار با نوک بر روی زمین بیافتد آسیب دیدن ساچمه و نگهدانده ساچمه قطعی است . حتی بهترین و گرانترین خودکار هم بر اثر زمین خوردن با نوک آسیب می بیند . اگر ضربه  به ساچمه وارد شود یا باعث فرورفتگی در ساچمه میگردد و یا پایه های نگهدارنده ساچمه را از جای خود منحرف می کند .

در هر دو حالت حرکت ساچمه در بدنه نهگدارنده دچار اختلال می شود و این فرو رفتگی ساچمه و انحراف بدنه باعث برداشت حجم بیشتری از جوهر و انتقال آن به سطح کاغذ می شود که اصطلاحا می گوییم خودکار جوهر پس میدهد . و یا اینکه ساچمه نمی تواند درست حرکت کند و لحظاتی در جای خود قفل شده و عدم حرکت آن یاعث عدم توانایی انتقال جوهر به سطح کاغذ و نهایتا ننوشتن خودکار میگردد .