اهدای قلم خلیج فارس به سازمان ملل

public://news/un.jpg

اهدای قلم خلیج فارس به سازمان ملل

در پی اهانت های پی در پی برخی دولتمردان در کشور های همسایه و قرض به نام خلیج همیشگی فارس بر آن شدیم تا قلم خلیج فارس را برای سازمان ملل و به بخش نام های جغرافیایی ارسال کنیم که تنها نماد معتبر در تعیین نام های جغرافیایی در جهان می باشد . لازم به ذکر است خبر اهدای این قلم به خلیج فارس از پوشش گسترده خبری در رسانه های مختلف بر خوردار بود .