اهدای قلم کلکسیونی مشاهیر به ژاله آموزگار

public://news/Amozegar-3.jpg

اهدای قلم کلکسیونی مشاهیر به ژاله آموزگار

در شب قلم که در 18 آبان 1398 به همت مجله بخارا در تالار فردوسی برگزار شد. بازرگانی گلستانی افتخار داشت قلم کلکسیونی مشاهیر مزین به تصویر ژاله آموزگار را به پاس یک عمر تلاش و مجاهدت در عرصه ادبی به ایشان اهدا نماید . این قلم که تصویر ژاله آموزگار روی آن نقش بسته تنها به تعداد انگشتان یک دست تولید شده و دارای ویژگی کلکسیونی است .