اهدای لوح تقدیر در کنگره تجهیزات و خدمات اداری به آقای جمال گلستانی

public://news/Kongere-melli-1.jpg

اهدای لوح تقدیر در کنگره تجهیزات و خدمات اداری به آقای جمال گلستانی

هتل استقلال در روز پنجم بهمن ماه 91 شاهد برگزاری کنگره ملی مدیران تجهیزات و خدمات اداری بود . 

در طی این مراسم با شکوه ضمن تشکر از مدعوین محترمی چون آقایان پروفسور ابوالحسن فقیهی رئیس انجمن علوم مدیریت ایران و پروفسور مهدی الوانی پدر علم مدیریت  به ایراد سخنرانی پرداخته و از جمعی از مدیران موفق در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از جمله جناب آقای جمال گلستانی به عنوان یکی ار مدیران فعال و توانمند در عرصه تلاش و کار آفرینی با تقدیم لوح سپاس تقدیر به عمل آمد .

 

 

 

 

در این مراسم متعاقبا توسط آقای جمال گلستانی به ده 10 نفر از حاضرین قلم های پیرگاردین و یوروپن اهدا گردید .