تقدیر از برگزیدگان صنایع با قلم های حافظ یوروپن

public://news/Shahrokhi.jpg

تقدیر از برگزیدگان صنایع با قلم های حافظ یوروپن

در مراسمی به میزبانی گروه صنعتی شاهرخی برگزار شد از برگزیدگان صنایع کشور با قلم های حافظ یوروپن تقدیر به عمل آمد که انعکاس گسترده ای در نشریات تخصصی صنایع داشته است .