حمایت از گروه تئاتر پازیریک در اسلونی

public://news/Pazirik-teatr-icon.jpg

حمایت از گروه تئاتر پازیریک در اسلونی

بازرگانی گلستانی با حمایت های مالی خود شرایط را برای اجرای شب پارسی گروه تئاتر پازیریک در کشور اسلونی پایتخت فرهنگی اروپا فراهم نموده است .