سی دی تصاویر یادیاران

public://news/Icon.jpg

سی دی تصاویر یادیاران

بازرگانی گلستانی به شکرانه ی حمایت های بی دریغ همکاران عزیز اقدام به تکثیر و توزیع سی دی تصاویر قدیمی این بازرگانی و نیز همکاران و یاران دیرینه نموده است که در صورت تمایل برای دریافت آن می توانید با دفتر مرکزی 02188674061 تماس بگیرید .