شیفر در زمان جنگ جهانی

public://news/world-war.jpg

شیفر در زمان جنگ جهانی

 

 

 

 

 

 

شیفر در دوران جنگ جهانی مسئولیت تامین قلم های مورد نیاز آمریکا در جنگ را بر عهده داشت و در این راستا قلم های منحصر به فردی را ساخته که فاتحان جنگ خصوصاً افسران ارشد نظامی همواره یک قلم شیفر همراه خود داشتند.
معروف ترین نمونه های قلم شیفر در زمان جنگ جهانی، قلم های گیره کوتاه هستند که برای افسران در حال جنگ ساخته شده بود بطوری که گیره قلم از جیب افسارن بیرون نباشد و باعث انعکاس نور و جلب توجه دشمنان نگردد.

 

 

از دیگر اقدامات شیفـر در زمان جنگ جهانی ساخت یک میلیون عدد چاشنی بمب است که حساس ترین بخش در ابزار های نظامی به شمار می رود که خود معرف دقت و ظرافت این شرکت است. تصویر آخرین نمونه آن را مشاهده می نمایید.