طراحی قلم فردوسی

public://news/ferdowsi.jpg

طراحی قلم فردوسی

 

با تصویب ثبت سال 2010 به عنوان پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه در صد و هشتاد و یکمین اجلاس شورای اجرائی یونسکو و محاسبات دقیقی که از سوی شاهنامه پژوهان بر جسته داخل و خارج از کشور درباره سال آغاز و پایان سرایش شاهنامه صورت گرفته ماه مارس 2010 میلادی مقارن ا روزهای پایانی اسفند سال 1388 خورشیدی هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه توسط فردوسی است .

 

 بازرگانی برادران گلستانی به همین مناسبت اقدام به طراحی و ساخت قلمی مخصوص ، مزین به تصویر تندیس فردوسی است . این قلم در بسته بندی زیبا و منقش به خطاطی شعر پارسی است .

 

 

 نمونه این قلم قبل از تولید مورد بررسی ، تایید و تقدیر دکتر جلال خالقی مطلق قرار گرفت . دکتر جلال خالقی مطلق سر شناس ترین شاهنامه شناس معاصر می باشد که بیش از 40 سال از عمر پربارش را صرف مطالعه و بازنویسی شاهنامه نموده و در حال حاضر به تدریس در دانشگاه هامبورگ مشغول است .