قلم های صد سالگی شیفر

public://news/100sheaffer_0.jpg

قلم های صد سالگی شیفر

 
یکصد سال یا به عبارتی دیگر یک قرن پیش از امروز، جواهر فروش شهر فورت مادیسون آمریکا به نام والتر شیفر  در کارگاهش مکانیزمی برای هدایت جوهر در قلم خودنویس ساخت که تا به امروز کاربرد دارد. او به منظور تولید انبوه خودنویس ابداعی خود، در ایالت آیوا کارخانه شیفر
را بنیان گذاشت.
اینک پس از گذشت یک قرن به منظور ادای دین به آن مرد باذوق و مبتکر و فرزندش، کمپانی شیفر اقدام به طراحی و تولید قلم های یاد بود یکصد سالگی شیفر نموده است. نکته جالب این است که در طراحی 2 عدد از این قلم های فاخر از طرح اولیه خودنویس شیفر در سال 1913 استفاده شده است.
 
 
قلم کلکسیونی صد سالگی طلا
 
 
-تعداد این قلم در گستره جهانی تنها 45 عدد خودنویس می باشدکه بیانگر سن والتر شیفر در زمان تاسیس کارخانه شیفر است.
- تک تک  قلم ها شماره مخصوص به خود را داشته که در مقطع انتهایی قلم حک شده است.
- بدنه قلم از طلای ناب 18 عیار ساخته شده است که منقوش به تصاویر والتر شیفر و جانشین ایشان کریگ شیفر به همراه اولین کارخانه شیفر در فورت مادیسون می باشد.
- نوک خودنویس، نوک انحصاری شیفر Inlaid Nib می باشد که از طلای 18 عیار ساخته شده است.
- به جای نقطه سفید همیشگی شیفر از الماس بر روی گیره استفاده شده است.
- هر یک از قلم ها منقوش به نشان تاییدیه خلوص طلا از Assay Office لندن می باشد.
- این قلم در جعبه نفیس چوبی قفل دار بسته بندی شده است. داخل جعبه علاوه بر قلم، شناسنامه قلم، کتابچه یاد بود صد سالگی ، کیف چرمی محافظ قلم و نیز شیشه و کپسول جوهر موجود می باشد.
- این قلم دارای سه سال گارانتی محدود شیفر است.

 

قلم کلکسیونی صد سالگی نقره
 
 
 
-تعداد این قلم در گستره جهانی 516 عدد خودنویس می باشدکه بیانگر تاریخ تولد خودنویس شیفر در روز 16 ماه 5 است.
- تک تک  قلم ها شماره مخصوص به خود را داشته که در مقطع انتهایی قلم حک شده است.
- بدنه قلم از نقره استرلینگ ساخته شده است که منقوش به تصاویر والتر شیفر و جانشین ایشان کریگ شیفر به همراه اولین کارخانه شیفر در فورت مادیسون می باشد.
- نوک خودنویس، نوک انحصاری شیفر Inlaid Nib می باشد که از طلای 18 عیار ساخته شده است و با پالادیوم روکش شده است.
- هر یک از قلم ها منقوش به نشان تاییدیه خلوص نقره از Assay Office لندن می باشد.
- این قلم در جعبه نفیس چوبی بسته بندی شده است. داخل جعبه علاوه بر قلم، شناسنامه قلم، کتابچه یاد بود صد سالگی ، کیف چرمی محافظ قلم و نیز شیشه و کپسول جوهر موجود می باشد.
- این قلم دارای سه سال گارانتی محدود شیفر است.
 
 
 
قلم صد سالگی Legacy Heritage
 
- تعداد این قلم در گستره جهانی 1913 عدد خودنویس می باشد که بیانگر سال تاسیس شیفر است.
- تک تک قلم ها شماره مخصوص خود را داشته که روی حلقه وسط قلم حک شده است.
- بدنه قلم از نقره استرلینگ ساخته شده که منقوش به تصاویر وقایع مهم تاریخ شیفر در صد سال گذشته است.
- نوک خودنویس، نوک انحصاری شیفر Inlaid Nib می باشد که از طلای 18 عیار ساخته شده و با پالادیوم روکش شده است.
- هر یک از قلم ها منقوش به نشان تاییدیه خلوص نقره از Assay Office لندن می باشد.
- این قلم در جعبه نفیس چوبی بسته بندی شده است. داخل جعبه علاوه بر قلم، شناسنامه قلم و کتابچه یادبود    صد سالگی و نیز شیشه و کپسول جوهر موجود می باشد.
- این قلم دارای سه سال گارانتی محدود شیفر است.