قلم پرزیدنت بایدن رونمایی شد

public://news/WhatsApp Image 2021-01-21 at 10.55.10 AM.jpeg

قلم پرزیدنت بایدن رونمایی شد

انتخاب پرزیدنت بایدن روان نویس کراس مدل سنتری ۲ می باشد که منقوش به نشان کاخ سفید و امضای رئیس جمهور شده است.
روسای جمهور آمریكا موظف به استفاده از قلم های كراس كه برندی آمریكایی است می باشند. جالب اینكه برای تصویب قوانین و امضای آن رئیس جمهور از قلم های متعددی برای یك امضا استفاده و سپس قلم ها كه منقوش به نشان كاخ سفید است به كسانی كه در تصویب قوانین نقش كلیدی داشته اند هدیه داده می شود.