كلیپ معرفی قلم Forever Pininfarina Cambiano به زبان فارس

public://news/news-1.jpg

كلیپ معرفی قلم Forever Pininfarina Cambiano به زبان فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسل جدید قلم كه با برند Forever و توسط شركت Napkin ایتالیا و با طراحی Pininfarina طراح خودروهای اسپرت مشهور دنیا ساخته شده است تا أبد می نویسد و قلمی ماندگار به حساب می آید.