چگونه باید با خودنویس بنویسیم؟

public://news/Pen2019-1_0.jpg

چگونه باید با خودنویس بنویسیم؟

 
 
 
 
 
 
 
 
- خودنویس باید به صورت زاویه دار و بدون هیچ فشـاری و آزادانـه روی سطح کاغذ حرکت کنـد.
 
 
- اشکال در خودنویس معمولاً زمانی پیش می آید که همان فشاری که با خودکار می نویسیم، با خودنویس بنویسیم. معمولاً در هنگام نوشتن با خودکـار، مـداد یا حتـی روان نویس وقتـی می خواهیم ضخیمتر بنویسیم، فشار بیشتری به نوک می آوریم. حال آنکه نوک خودنویس تحمل فشار زیاد را ندارد و ممکن است نوک خودنویس که تیغه ای فلزی نازک است در اثر فشار خمیده شود و جریان جوهر قطع گردد. در این صورت خودنویس دیگر نمی نویسد و نیاز به تعمیر دارد.
 
 
 
 
در تولید خودنویس معمولا وزن قلم را متناسب با مقاومت نوک خودنویس در نظر می گیرند به گونه ای که بدون نیاز به فشار دست و صرفاً بر اثر فشار حاصل از وزن قلم بتوان به راحتی نوشت. بنابر این بدون هیچگونه فشاری، خودنویس را آزادانه روی سطح کاغذ حرکت بدهید و اجازه دهید خودنویس صرفا با اتکا به وزن قلم بنویسد.
- خودنویس وسیله ای شخصی است چرا که نوک خودنویس در صورت استفاده ی مداوم و طولانی کمی ساییده می شود و این سایش مطابق زاویه دست نویسنده است و به مرور با عث روانی بیشتر خودنویس در دستان نویسنده می گردد. طبیعی است که زاویه دست افراد متفاوت بوده و خودنویس که با زاویه دست شما ساییده شده و عالی می نویسد لزوماً در دست افراد دیگر به همان روانی و خوبی ننویسد
- نوک خودنویس بسیار آسیب پذیر است و جوهر خودنویس نیز در صورت عدم استفاده برا ی مدت طولانی خشک می شود لذا توصیه می شود حتما تلاش کنید زمانی که مشغول نوشتن با خودنویس نیستید حتماً درب آن را ببندید وجود گیره قلم روی درب خودنویس علاوه بر امکـان نصب قلم روی جیب، نقش تکیـه گاهی را دارد که در صورت قرار دادن قلم روی میـز مانع غلتیـدن و افتـادن آن شود.
 
 
- بدلیل روانی و رقیق بودن جوهر خودنویس، توصیه می شود ترجیحاً از کاغذ های با کیفیت، ضخیم و بدون بافت استفاده شود تا از پخش شدن جوهر روی کاغذ جلوگیری می شود.
- همواره تلاش نمایید خودنویس روی کاغذ در حال حرکت باشد چرا که سکون و تماس زیاد نوک خودنویس با کاغذ با عث پخش شدن جوهر در کاغذ می شود.