8 دلیل که چرا نوشتن با قلم باعث افزایش کارایی مغز میشود ؟

public://news/8-Way.jpg

8 دلیل که چرا نوشتن با قلم باعث افزایش کارایی مغز میشود ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
-1 گرفتن قلم در دست باعث افزایش فهم و ادراک می شود
 
امانوئل کانت فیلسوف آلمانی دست را پنجره ای به سوی مغز خوانده بود. شاید دنیا را با چشمان خود می بینیم اما عمیق ترین ادراک توسط حس لامسه به مغز القا می گردد. حس لامسه آنقدر پیچیده است که وقتی یک شیء را در تاریکی با دستان خود لمس می کنیم جزییات بیشتر و دقیق تری را در توصیف آن به کار می بریم تا زمانی که آن را با چشم خود دیده باشیم و بخواهیم توصیف کنیم. هر تماس  جرقه ای ارتباطی بین محیط پیرامون و مغز انسان ایجاد می کند و قدرت تفکر را تحریک می نماید.
 
-2 نوشتن ورزش ذهن است 
 
زمان زیادی لازم است که انسان خواندن را یاد بگیرد و شاید سالها باید بگذرد که دست خط ما به گونه ای شود که حروف را با سرعت و به صورت جریانی نرم در قالب نوشتن  روی کاغذ بنشانیم. که در حقیقت انعکاسی از جریان روان و نرم تفکر در ذهن است. نوشتـن فرایند پیچیده ای از انعکاس ادراک و تخیل در ذهن در دنیای بیرون است که خود الهام بخش ذهن در تفکرات و تخیلات جدید است. نوشتن با دست تقویت کننده ی ارتباط نیمکره چپ و راست مغز است.  در دنیای ما کمتر پدیده ای مثل نوشتن با قلم روی کاغذ می تواند باعث ارتباط دو نیمکره چپ و راست مغز باشد.
 
- 3 نوشتن یادگیری است
 
تایپ کردن نوشتن نیست چرا که هیچ کیبردی نمیتواند جایگزین قراردادن قلم بر روی کاغذ باشد و محرک تفکر و یادگیری شود. دانش آموزان زمانی که از روی درس یادداشت برمیدارند یادگیری عمیق تری را خواهند داشت. در مهد کودک ها آموزش زبان به کودکان با استفاده مکرر قلم و کاغذ سریع تر و آسان ترانجام میگیرد . لغات در زبانهای دیگر اگر با قلم روی کاغذ نگاشته شوند راحت تر در ذهن می ماند و نقش می بندد. دانش منبعی است که در صورت استفاده ماندگار می شود و وقتی چیزی را بر روی کاغذ می نویسیم در حقیقت آن را برذهن خود حک می کنیم و به دانش خود می افزاییم. 
 
- 4 نوشتن تفکر بر روی کاغذ است 
 
ذهن انسان تعداد محدودی از اقدامات را می تواند از پیش در تفکرات لیست کند و به همین دلیل است  که اکثر مردم در شطرنج نمی توانند به بیش از پنج حرکت بعدی خود فکر کنند. اما وقتی قلم در دست می گیریم و بر روی کاغذ قرار می دهیم در حقیقت به ذهن اجازه می دهیم  بدون محدودیت تفکر کند، از سردرگمی ذهنی فاصله بگیریم و به افکار خود نظم دهیم، در افکار خود به عقب برگردیم و خود را ارزیابی و اصلاح کنیم. با نوشتن افکار روی کاغذ به آن حیات می دهیم و ماندگارشان می کنیم. با نوشتن برنامه هایمان روی کاغذ شانس عملی شدن برنامه ها را به شدت افزایش می دهیم . هر چه در ذهنتان می گذرد با قلم روی کاغذ ثبت کنید. نتیجه بصیرت، نظم، و شفافیت خواهد بود. 
 
- 5 لیست کردن آزادی بخش است 
 
ساعت های یک روز محدود هستند و برای بسیاری از ما پیش آمده که وقت زیادی را برای انجام کارهای متعدد و شروع به کار جدید بدون اتمام کار قبلی هدر دهیم و حتی وقت زیادی را برای نگرانی و اولویت بندی برنامه ریزی ذهنی تلف کنیم.
قلم و کاغذ در چنین اوضاعی آرامش بخش و شفاف کننده ی امور خواهد بود و با نوشتن کارها  برروی کاغذ دغدغه های ذهنی و نگرانی ها را کاهش و به صورت منظم برنامه ها برروی کاغذ منتقل و به سادگی قابل اولویت بندی و برنامه ریزی است. لیست کردن کارها کمک میکند که کارهای مهم از ضروری تفکیک شود. ارتباط و اولویت بندی کارها روشن شود و وقت کمتری تلف شود. ذهن آزاد تر شود و تحقیقات و برنامه ریزی ها آگاهانه تر انجام گیرد. برای کسانی که تجربه لیست کردن کارها را دارند شاید لذت بخش ترین کار خط زدن کارهای انجام شده از لیست باشد.
 
- 6 نویسنده کاشف است
 
بسیاری از نویسنده ها رمان هایشان را با قلم و کاغذ می نویسند چون می خواهند کشف کنند  که داستان آن ها را با خود به کجا میبرد و نوشتن کلمات بر روی کاغذ همانند شروع سفری است که آغازش مشخص است اما پایانش نا معلوم . بر خلاف کلمات روی مانیتور کلمات نوشته شده  روی کاغذ ماندگاری بیشتری دارند با قراردادن قلم برروی کاغذ و حرکات و چرخش های قلم افکار ما کلمه به  کلمه برروی کاغذ نقش می بندد و مارا در افکارمان پیش میبرد وافکارمان را شکل می دهد. وقتی مشکلی دارید و راه حلی برایش ندارید می توانید کاغذ و قلم فراهم آورید و شروع کنید به نوشتن و فکرکردن درباره مشکل. خواهید دید جمله ها یکی پس از دیگری نوشته می شوند وایده ها یکی پس از دیگری به ذهن شما خطور میکند. به سرعت کلمات و ایده ها از پس افکار قبلی شما روی کاغذ ظاهر میشود گویی در ذهن شما مخفی بود و جوهر خودکار این افکار مخفی در ذهنتان را روی کاغذ ظاهر نموده است.
 
- 7 نوشتن ذهن را آزاد  می کند
 
به محض نوشتن چیزی روی کاغذ، ذهن احساس رهایی میکند چرا که نوشتن امکان درک، تحلیل، و تفکر را فراهم و در نهایت ذهن را از دغدغه ها و نگرانی ها خلاص می کند. نوشتن با قلم همان قسمت هایی از مغز را تحریک می کند که هنگام مدیتیشن تحریک می شود. با نوشتن آرام می گیریم، راحت تر فکر می کنیم و افکارمان را مرورو می کنیم. با نوشتن می توان ایده ها را اولویت داد و افکار مضرر را حذف نمود. لیست های انجام کارها باعث کم کردن بار ذهنی و سبک شدن فشار ذهنی می شود.
 
- 8 با نوشتن ماندگار شوید
 
نوشتن با قلم و کاغذ یک فعل فیزیکی است و هر کلمه، حرف،خط خطی و نشانه که از شما بر روی کاغذ نقش می بندد نه تنها به شما برای یادآوری زمان و مکان و موقعیتی که در هنگام نوشتن داشتید کمک می کند بلکه نشانه ای است ماندگار از حالات و افکار شما برای آیندگان و دیگران.
دست نوشته ساده شما از یک جلسه کاری به راحتی ذهن شما را به موقعیتی که آن را نوشتید برمی گرداند و جزییات فراوانی برایتان یادآوری می شود. به همین دلیل است که افراد یادداشت های خود را نگه می دارند و دست نوشته های افراد مشهور اینقد اهمیت دارد چرا که نوشته های شما آثاری است مکتوب و ماندگار از شما که حرف های زیادی در خصوص افکار و حالات و خصوصیات شخصیتی شما برای آیندگان دارد.